Metoda

Czym jest Metoda Feuersteina?

Jest to kompleksowe podejście obejmujące teorię .i system terapeutyczny, który może być stosowany w roznych kontekstach klinicznych i edukacyjnych. Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy jak się uczyć.

Jak wygląda praca z klientem?

Sesje terapeutyczne mogą być prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo. Spotkania składają się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie klienta do procesu poznawczego; akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego. Sesje powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Metoda IE przeznaczona jest dla osób od 6 do 101 roku życia.

Zajęcia prowadzone są przez psychologów dzieci i młodzieży pracujących w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR), certyfikowanych terapeutów Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment