Główna

Metoda adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym:

  • ADD
  • ADHD
  • Dysleksją Rozwojową
  • Dyskalkulią
  • Obniżoną sprawnością intelektualną
  • Uogólnionymi trudnościami w uczeniu
  • Nieharmonijnym rozwojem intelektualnym
  • Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego